Kl 09.00 Kjellerstua Beiarn sykehjem

SAKSLISTE                                Møteinnkalling (pdf)    Møteprotokoll

Gruppemøte: Beiarn ArbeiderpartilBeiarn Senterparti - tirsdag 19.april kL. 20.00 på Trones skole.


Referater


12/16 16/194 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret 10.02.2016


13/16 16/22 Oppneving av representant i oppnevningsutvalget for meklere i konfliktrådet


14/16 16/169 Industribygg Slagøyra

15/16 16/143 Planstrategi for Beiarn kommune 2016-2020
Plan og ressursutvalgets innstiling ettersendes.

16/16 16/165 Hammervika og Kjervika - Gildeskål kommune - Lokalitetsklarering
- plan og ressursutvalgets innstiling ettersendes.


17/16 16/172 Årsoppgjør 2015


18/16 16/42 Ressursinnsats: Næring og utvikling -saksdokumentene ettersendes.


19/16 16/93 Ofl § 13 Invitasjon til tegning - saksdokumentene legges fram i møtet.


Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn kommune.
Beiarn kommune, 08.04.2015
Monika Sande
ordfører

  Møteinnkalling (pdf)   Møteprotokoll