SAKSLISTE      Møteinnkalling (PDF)   Møteprotokoll

Gruppemøter: Beiarn Senterparti og Beiarn Arbeiderparti - Trones skole 18. januar kl. 20.00.
Beiarn Bygdeliste - Kommunehuset 18. januar kl. 19.00.


Referater

1/16 16/10 Godkjenning av protokoll

2/16 15/542 Møteplan 2016 - Formannskap og kommunestyre

3/16 14/313 Kommunestruktur

4/16 14/64 Mulig salg av aksjer - u.off Oft. §11.

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn
kommune, samt på kommunens hjemmeside.
Beiarn kommune, 12.01.2016.
Monika Sande
ordfører

Møteinnkalling (PDF)      Møteprotokoll