SAKSLISTE     Møteinnkalling     Møteprotokoll

REFERATER

TEMATIMER.
Barnevernstjenesten: Bemanning, arbeidsmetoder og resultater
Friviligsentralen: Organisering, finansiering og frivilligplan.

ORIENTERINGER:
Konsesjonskraftsaka
Reiselivsplan
Status næringsbygg Trones
Foreløpig regnskap 2017
Ny administrativ organisering og ledelse

1/18 18/71 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

2/18 16/928 NYE BOLIGER STORJORD - FINANSIERING

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn kommune.

Beiarn kommune, 13.02.2017

Monika Sande ordfører