SAKSLISTE      Møteinnkalling   Møteprotokoll   Presentasjon budsjettprosess Samlet analyse juni 2017

Arbeidsøkt: Rammebetingelser mot ny økonomiplan.

Referater

20/17 17/382 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret

21/17 16/475 Regional kompetansekontor Salten - Revidert samarbeidsavtale med vedtekter

22/17 16/690 Høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem Beiarn kommune

23/17 17/159 Vertskommunesamarbeid for kommunepsykologtjenesten mellom Fauske kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune

24/17 17/228 Søknad m bevilling til skjenking av alkohol - Eendring av skjenketider Nye Beiarn Turistsenter AS

25/17 17/329 Innføring av fjelloven

26/17 16/810 Havbruksplan for Salten

27/17 17/326 Ressurs og rammetimetall 2017 - 2018

28/17 17/6 Fremtidig bruk ab Moldjord skole

29/17 16/928 Nye boliger Storjord - Organisering og gjennomføring

30/17 17/211 Salg/leie av tomt - Nye Beiarn Turistsenter

 

Beiarn kommune, 16.06.2017

Monika Sande Ordfører