Kommunestyremøte 23. juni 2015

SAKSLISTE       Fullstendig saksliste pdf

Gruppemøter: Beiarn AP, Trones skole søndag 21. juni kl. 20.00.
Beiarn Bygdeliste/Beiarn SP, søndag 21. juni kl. 19.30 på Friviligsentralen.


Tematime: Arena Beiarn
Artic Mustard AS


19/15 15/340 Godkjenning av protokoll
Referater


20/15 13/731 Forskrift om ordensreglement for elever i Beiarn kommune


21/15 14/300 Rammetimetall og stillingshjemler for skoleåret 2015 - 2016


22/15 15/246 Høring-Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker


23/15 15/294 Finansrapportering 2014


24/15 14/542 Strategisk næringsplan for Beiarn kommune


25/15 12/639 Evaluering - Flyktningetjenesten


26/15 15/163 Leie av kommunal tomt gnr 41/30 Kvanto Service as


27/15 15/311 Handlingsplan trafikksikkerhet 2016 - 2019


28/15 12/600 Anleggsplan til 2. gangs godkjenning


29/15 15/342 Budsjettregulering - Næringsfond


30/15 12/4 Interkommunale eierstrategier - saksdokumentene ettersendes.


Dokumentene legges ut på Servicetorget og Biblioteket til offentlig ettersyn.
Beiarn kommune, 15.06.2015
Monika Sande

Fullstendig saksliste pdf