kommunestyremøte 24.09.14

Gruppemøter:

SP/BBL 21. sept. kL. 19.30 Friviligsentralen

Beiarn AP 21. sept. kL. 20.00 Trones skole

Tematime: Trygg Trafikk v/Harald Heierås

REFERATER

44/14 14/485

GODKJENNING AV PROTOKOLL

45/14 14/180

SKJENKING AV ALKOHOL KV ANTO SERVICE AS V/ HANS

KRSTIAN MARVOLD

46/14 14/490

MANIFEST MOT MOBBING

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn

kommune.

Beiarn kommune 11.09.2014

Monika Sande
Ordfører

Saksdokumenter kan du lese her.