SAKSLISTE   Møteinnkalling  Tilleggssak    Møteprotokoll

Tematime 1: Samfunnsutvikling med basis i reiseliv: Orientering om reiselivsprosjekt v/Nordlandsforskning og Mimir AS. Orientering om status for kommunens boligarbeid v/Frank Movik Orientering om status for prosjekt BOKS Lunsj ca. 11.30.

Tematime 2 Landssammenslutninga for vasskraftkommuner, L VK besøk fra leder Torfinn Opheim som presenterer organisasjonen og de mest aktuelle sakene.

Referater

13/17 17/266 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret

14/17 16/981 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser

15/17 17/146 Regulering av investeringsbudsjettet - Opptak av lån til boligformål

Tilleggsak: 16/17 17/228 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Nye Beiarn Turistsenter AS

Beiarn kommune, 18.04.2017

Monika Sande Ordfører.

Møtet avholdes på kjellerstua på Beiarn sykehjem og starter kl 10.00