Kommunestyremøte 6. mai 2015

SAKSLISTE  Full saksliste (PDF) Tilleggssak     Møteprotokoll (PDF)

Gruppemøter; Beiarn AP, søndag 3. mai kl. 19.00 på Trones skole

Beiarn SP/Beiarn Bygdeliste, mandag 4. mai kl. 20.00 på Friviligsentralen.
 

Tematime: Politiet - lensmann Robin Johnsen

Orienteringer.

Interpellasjon fra Beiarn Arbeiderparti.

 

Referater

5/15 15/95 Godkjenning av protokoll 19.01.15 og 11.02.15

6/15 15/123 Årsoppgjør 2014

7/15 13/268 Revisjon av personalpolitisk plan

8/15 14/487 Ny administrativ organisering

9/15 13/731 Ordensregler for elever i Beiarn kommune

10/15 14/345 Ressursbehov i Moldjord Barnehage

11/15 15/61 Gebyrsatser for skjenkebevilling enkelt anledning

12/15 14/471 Kjøp av kommunal t areal Per Dinesen

13/15 15/163 Kjøp/leie a v kommunal tomt gnr. 41/30 Kvanto service As

14/15 14/575 Hovedplan vei.  Asfalteringsprosjekter

15/15 15/174 Søknad om lån til ny driftsbygning på Vold

16/15 14/317 Oppfølging av tiltak i budsjett 2015

17/15 15/156 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn

kommune.

Beiarn kommune 23.04.2015

Monika Sande

Ordfører

Full saksliste (PDF) Tilleggssak  Møteprotokoll (PDF)