Kommunestyremøte om kommunestruktur 11. februar

Kommunestyret er innkalt til kommunestyremøte onsdag 11. februar kl. 10.00.
Møtet avvikles i samfunnssalen på Moldjord skole. Det legges til rette for publikum i salen. Velkommen!
På agendaen står kommunereformen og bare den.

Program for dagen - i grove trekk:

 -          Konstituering av møtet v/ordfører
 -          Ordfører ønsker kommunestyret og gjester velkommen
 -          Status for kommunereformen v/assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas
-           Mulighetsstudiet Salten v/Sven-Erik Antonsen fra BDO.

LUNSJ med innlagt enkel avslutningsmarkering fra politikken for økonomisjef Jarl Dokmo.
-           Hvordan sikre en god utredning og prosess v/prosessveileder Fylkesmannen i      Nordland, Silja Ildgruben.

Etter at besøket er avsluttet behandler kommunestyret saker om mandat til den politisk valgte styringsgruppa og kommunikasjonsstrategi.  

Spørsmål, diskusjon og debatt styres av ordfører.  

Innkalling  (pdf)   Møteprotokoll