Kommunestyret 12. mai 2014

 

Saksnr.

Arkivnr. 

Tittel

 

 

REFERATER

15/14

14/178

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRRA MØTE 17.02 OG 19.03

16/14

14/172

ÅRSOPPGJØR 2013

17/14

12/40

FRISKLIV

18/14

13/741

SKJENKING AV ALKOHOL LINDA OG TOMMY ANDERSEN

19/14

14/142

OPPNEVNING AV VALGKOMITE FOR SELSKAPER DER BEIARN KOMMUNE HAR EIERINTERESSER OG RETT TIL STYREPLASS

20/14

14/143

DELTAKELSE I PARTNERSKAP MED NORD-NORGES EUROPAKONTOR I BRUSSEL

21/14

13/687

MULIGHETSSTUDIE VEDR. KOMMUNESTRUKTUR I SALTEN

22/14

12/1247

STARTLÅN OG TILSKUDD 2013 – 2014

23/14

14/119

INNKJØP AV BIL TIL ADMINISTRASJONEN PÅ KOMMUNEHUS

24/14

12/362

NASJONALPARKKOMMUNE- STATUS

25/14

13/740

SØKNAD OM TILSAGN/ERVERV AV TOMT I TVERVIK GNR. 50/56

26/14

14/251

PENSJONSORDNING FOR ORDFØREREN

27/14

12/864

NYTT NØDNETT

Innkalling