Kommunestyret 2015-2019

Det konstituerende møte i dette kommunestyret var 7. oktober.

Beiarn Arbeiderparti kom inn med følgende representanter:
Håkon A.N. Sæther (varaordfører),
Linda T. Moen,
Ole H. Hemminghytt, 
Helge Osbak,
Linda Larsen 
Merethe Selfors. 

Senterpartiet kom inn med følgende representanter:    
Monika Sande (ordfører),
Andrè Kristoffersen,
Rune Jørgensen,
Audgar Carlsen 
Marit Moldjord.

Beiarn Bygdeliste kom inn med følgende representanter:
Gudbjørg Navjord,
Tone K Helbostad,
Tore Nyvold 
Torbjørn Grimstad

Vara for arbeiderpartiet i rekkefølge er: Gisela Engholm, Kjell Sandmo, Arne Larsen, Monica Slåttkjær, Rita Olsen,  Iselin S. M. Sæther, Jan Helge Einan, Morten Hammer og Terje Solhaug
Vara for senterpartiet i rekkefølge er:  Øyvind Sande, Tom Forstun Antonsen, Ellinor Mikalsen, Hilde A Rasch-Olsen, Trude Nystad, Bjørn Vilhelmsen, Tommy Rasch og Bernt J. Steensen
Vara for Beiarn Bygdeliste i rekkefølge er: Jørgen Storhaug, Frank E Vilhelmsen, Marit Trones og Marius Christensen Aspmo.

Ved kommunevalget ble det avgitt 639 stemmer, hvilket gir en valgdeltakelse på 73 %. På fylkestingsvalget stemte 508. Faste medlemmer til Beiarn kommunestyre i perioden høst 2015 - 2019 vil bestå av 8 damer og 7 menn. Arbeiderpartiet får 6 representanter, Senterpartiet får 5 representanter og Beiarn Bygdeliste får 4 representanter.