Kulturpris

Generelt

Beskrivelse

Beiarn kommunes formål med kulturprisen, er å hedre personer som har bidratt med en god og årelang innsats på kultursektoren i kommunen, samt stimulere til videre innsats. Kulturprisen innehar et kvalitetsstempel og skal «henge høyt».

Forslaget til kulturprisen må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement i kulturlivet. 

 


 

2014: Svein Johansen

2012: Bjørg Carlsen

2011: Trond Kristensen

2010: Knut og Toril Sivertsen

2009: Thore Steen

2008: Ole Steinar Svendsen

2007: Knut Rønnåbakk

2006: Roald Selfors

2005: Finn Kvæl

2004: Liv Nybakk

2003: Lillian Moldjord. Runar Larsos og Bernt Asle Karlsen

2002: Ranveig Ringaker

2001: Asbjørn Johansen

2000: Erik Gabrielsen

1999: Ågot Eide og Frigg Ottar Os

1998: Olaug og Ludolf Os

1997: Ivar Arne Sæther

1996: Øystein Ringaker

1995: Toril og Kjell Aune

1994: Ingrid Kolvik Larsen

1993: Inge Strand

1992: Per Strand

1991: Hildor Johansen

1990: Anne-Lise og Leif Viktor Olsen

1989: Per Kjærran

1988: Aril Tollånes

1987: Kirsten og Arne Klausen

1986: Jorunn Laastad

1985: Ikke utdelt

1984: Henry Jentoft

1983: Kåre Helbostad og Sussi Gabrielsen

1982: Erling Vegusdal og Henry Dokmo

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Vedtekter for kulturprisen:

  1. Beiarn kommunes kulturpris er oppsatt av Beiarn kulturstyre, nå Driftsutvalget, og skal utdeles til personer som har gjort seg fortjent til den ved særlig innsats på kultursektoren i kommunen.
  2. Prisen skal bestå av et pengebeløp hvis størrelse bestemmes hver gang ved særskilt bevilgning. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er tildelt prisen.
  3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og stimulere til innsats. Kulturprisen skal ”henge høyt” og være et bevis på årelang innsats og interesse for kulturlivet.
  4. Hele prisbeløpet skal tilfalle en person. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat, vil utdeling ikke finne sted.
  5. Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig.
  6. Prisen gjøres kjent i kommunen på høvelig måte, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.

 

Reglene revidert og vedtatt i Kommunestyret 2011.


Praktiske opplysninger

Søknadsfrist

Forslag sendes til Beiarn kommune innen 15. mai. 2017.
Neste gang prisen deles ut blir i 2020.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Landbruks- og kulturadministrasjon
  • Leder: Ågot Eide
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

31.05.2017 10:35