I den utstrekning kommunestyret stiller midler til disposisjon, utdeler Driftsutvalget hvert tredje år inntil to kulturstipend, hvert på kr. 5000,-.

Kulturstipend tildeles aktive eller ledere som har sitt virke innen kommunen, og som gjennom sitt virke har gjort seg bemerket på det kulturelle område. Stipendet skal kun tildeles enkeltpersoner.

Enkeltpersoner kan søke om kulturstipend, eller lag og foreninger kan foreslå kandidater.

Kulturstipend skal neste gang deles ut i 2018, og søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema