Ledig legevikariat 100 %

 

En av våre fastleger skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker vikar i hennes stilling i perioden

01.08.17 – 31.07.18, med mulighet for forlengelse. Legekontoret har 2 faste leger, en turnuskandidat

og 4 helsesekretærer knyttet til tjenesten. Her omgis du av dyktige og stabile kolleger som alle bidrar

til et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.

 

Hele vår organisasjonen preget av kommunikasjon, åpenhet og samspill. Her er det alltid lett å bli hørt

og inkludert, vi har et godt samarbeid, bred tverrfaglig kompetanse og et godt samhold. Vi kan virkelig

nyte det gode liv, med fantastisk natur rett utenfor stuedøra og de beste oppvekstforhold for våre

barn. At skolen i Beiarn ligger i toppskiktet er et stort pluss, og her finnes godt om barnehageplass.

 

Hovedoppgaver:

● Kurativt arbeid inkluderer deltakelse i legevakt. Beiarn kommune har legevaktsamarbeid med

Bodøkommune

● Legevakt i KAD

● Medisinsk faglig rågivning

● Faglig ansvar innenfor sitt tildelte ansvarsfelt

● Bidra til utforming av gode helsetjenester i henhold til samhandlingsreformen

 

Vi kan tilby:

● God fastløn etter avtale og kvalifikasjoner –pliktig medlemskap i KLP

● Kommunen er behjelpelig med bolig

● Moderne og velutstyrt legekontor

● Kommunen har egen legevaktbil

 

Vi legger vekt på:

● Norsk autorisasjon som lege.

● Personlig egnethet

● Søer måkunne beherske norsk muntlig og skriftlig

● Søer måha føerkort klasse B

 

Søknadsfrist 21.06.17

 

For nærmere opplysninge r om stillingen:

 

Kontaktperson: kommuneoverlege Hege-Kristin Aune Jørgensen, tlf: +47 75 56 91 00

Kontaktperson: kommunalleder Lisbeth Movik, tlf: +47 75 56 91 57

 

Beiarn kommune

er et vakkert stykke norsk innland som strekker seg fra Beiarfjorden i nord til Svartisen i sør. Beiarn er

porten til Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark, noe som tilkjennegir at vi her har et av de vakreste og

mest verdifulle naturområdene i Norge. Det mest karakteristiske med naturen i Beiarn er kanskje

dalene slik de ligger omgitt av høye, vakre fjellrekker. Selv om det er på hengende håret at vi har

tilgang til havet, er vi mektig stolte av Beiarelva som med sine mer enn 50 kilometer er en av de

største i fylket, og definitivt en av våre beste lakseelver.

 

Elektronisk søknadsskjema