Ledig stilling som Kommunalleder for oppvekst, kultur og flyktningetjenesten

 

Beiarn kommune

Er et vakkert stykke norsk innland som strekker seg fra Beiarfjorden i nord til Svartisen i sør. Beiarn er portalen til Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark, noe som tilkjennegir at vi her har et av de vakreste og mest verdifulle naturområdene i Norge. Det mest karakteristiske med naturen i Beiarn er kanskje dalene slik de ligger omgitt av høye, vakre fjell rekker. Selv om det er på hengende håret at vi har tilgang til havet, er vi mektig stolte av Beiarelva som ligger med sine mer enn 50 kilometer er en av de største i fylket, og definitivt en av landets beste lakseelver.

 

Kommunalleder for oppvekst, kultur og flyktningetjenesten

 

Beiarn kommune justerer organisasjonen og søker etter ny kommunalleder.

 

Kommunallederen vil ha ansvar for oppvekst, kultur og flyktningetjenesten.

 

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer personal– og økonomiansvar, herunder sektorens budsjett, økonomiplan samt økonomistyring og resultatvurdering.


Faglig og administrativ ledelse av sektoren, inkludert utredninger til politisk nivå.


Planlegging, samordning og videreutvikling av sektorens tjenester og organisasjon.

 

Kvalifikasjoner:

Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.

Du må gjerne ha erfaring fra offentlig administrasjon og forvaltning.


Du er en tydelig leder som kan lytte, motivere, samarbeide og konkludere.


Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Beiarn kommune har tre kommunalledere og du vil lede gjennom å stå sammen med dem, staben og rådmannen i nær kontakt med den politiske ledelsen.

 

I stillingen inngår ledelse skole. Det ses som en fordel å ha nødvendig pedagogisk formalkompetanse til å være leder av skole. Det vurderes imidlertid ikke som et absolutt krav.


 

Vi ønsker deg velkommen til en liten organisasjon preget av åpenhet og samspill.

Gode holdninger, sterke felles verdier og fokus på engasjement og kompetanseheving - det gir motiverte ansatte! At vi også har glimt i øyet og en god porsjon humor i hverdagen bidrar til et godt og stimulerende arbeidsmiljø.


Det er svært ønskelig at våre ledere bor i Beiarn og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte rådmann Ole Petter Nybakk, tlf.: + 47 419 15 091, personal konsulent Nina Brülhart 922 35 588, eller seniorrådgiver Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse AS på tlf 90614830.

 

Bedriftskompetanse AS tar også ved behov imot uforpliktende henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver. For søknad med CV gå inn på www.bedriftskompetanse.no.

 

Søknadsfrist: 15.10. 2017.