Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legekontoret

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Beiarn legekontor er i kommunehuset på Moldjord.
Kontoret er åpent:
Vintertid:
08.00 - 12.00 og 13.00- 15.45

Sommertid:
08.00 - 12.00 og 13.00- 15.00 

Telefon 75569100

Telefontid mandag - fredag:
08.00 - 12.00 og 13.00 -  14.00

For øyeblikkelig hjelp ring 116117

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og omsorgs avdelingen
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-30 10:27