Legevakt

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrift

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Legevaktnummer/øyeblikkelig hjelp: 116 117 hele døgnet

 

Legevaktsentral:

Etter kontortiden slutt vil alle telefoner bli viderekoblet direkte til Bodø Legevakt, som vil videreformidle kontakt til vakthavende i Beiarn/Skjerstad fram til kl. 21.00 på hverdager og kl. 18.00 i helger og i høytider.

 

I tidsrommet fra: 

kl.21.00 - 08.00 på hverdager

kl.18.00 - 10.00 i helger og høytider

vil  det bli gitt et tilbud fra Bodø legevakt. (mindre alvorlige tilfeller, eksempelvis, sutur av kuttskader, fjerning av fremmedlegemer og lignende)

 

Akuttsituasjoner:

Dersom det skulle oppstå akutt(e) sykdom eller skader i tidsrommet mellom:

kl.21.00 - 08.00 på hverdager

kl.18.00 - 10.00 i helger og høytider,

vil legene i Beiarn/Skjerstad bli varslet, og rykke ut som før.

 

 

Alvorlig sykdom og skade kan også meldes til telefon 113

 

 

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Kommunelegen
  • Telefon: 75569100
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Gyldig til

30.06.2017

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19