Følgende personer/firma gis dispensasjon til å drive leiekjøring i Beiarn kommune fram til 15.05.2018

Navn

 

Primærområde

Karsten H Steen  48 15 38 62 Hyttefelt i Larsoslia
Gunnar Tiurdal     48 26 10 51 Stimarka og Stivatnan
Gunnar Skoglund       41 30 61 17 Høyforslett, Stivatnan og Kvalvatnet
Jan Harald Johannessen 41 25 15 64 Beiarn kommune
Bernt Asle Karlsen   97 66 50 70 Beiarn kommune
Odd Larsen   91 78 98 87 Beiarn kommune
Torfinn Troli 99 51 65 44 Beiarn kommune
Arvid Savjord   95 83 13 64 Savjord
Håkon Høyås   99 47 76 69 Beiarn kommune
Aksel Skoglund  99 36 90 31 Øvre Tollådal
Bjørn Wilhelmsen 48 12 39 30 Kobbåvatnområdet
Svein Ingvaldsen 41 55 29 01 Ramskjellområdet