Melde flytting

Generelt

Beskrivelse

Flytting meldes elektronisk - det er en enkel, rask og sikker måte å melde flytting på!


Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Et oppdatert folkeregister gir brukere av Skatteetatens registeropplysninger et godt grunnlag for levering av lovpålagte tjenester der riktig adresse er viktig. Skatteinngangen kan øke ved å få raskt registeret flytting mellom kommuner da flytting via nettet blir registrert i løpet av få dager. For den som flytter er det et sikkerhetsaspekt i å være registrert på riktig bostedsadresse hvis det oppstår behov for å tilkalle en nødetat, og feil registert adresse kan medføre plunder og heft i postsammenheng. Da kan det også nevnes at det fortsatt må meldes adresseendring til Posten ved flytting.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19