Møte i plan- og ressursutvalget 12.03.2014

Saksnr

Arkivsak

Tittel

 

 

Referater

 

 

Delegerte vedtak

7/14

12/124

Kommuneplanens samfunnsdel, Beiarn kommune

8/14

13/714

Klage på kommunalt vedtak i sak 2/14. Søknad om fradeling av fallrett

9/14

14/77

Kirsti Ruth Savjord – søknad om konsesjon på erverv eiendom  gnr. 50 bnr. 11

10/14

14/53

Reidar Berg: Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark – barmark

11/14

14/89

Rita Lund/Tore Willumsen: Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark – barmark

12/14

14/95

Inge Naurstad - Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark – barmark

13/14

14/102

Eva Anita Tollåli - Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark – barmark

     
Her kan du lese hele innkallingen
Protokoll fra møtet