Møte i Plan- og ressursutvalget 28. januar 2015

Saksliste                                 Fullstendig saksliste (PDF)        Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

1/15 15/45

Godkjenning av protokoll

2/15 15/44

Møteplan - Plan-og ressursutvalget 2015

3/15 14/420

Klagebehandling - dispensasjon fritidsbolig

Brannheia

4/15 14/448

Dispensasjon etter plan og bygningsloven, Merete Hemminghytt Fagermo

5/15 14/461

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven Gnr. 3, bnr. 19, Sandmoen

6/15 15/11

Dispensasjon 55/17 - Petter Nilssen

7/15 14/478

Utbygging av hytte ved Langvatnet Odd HarryHhansen

8/15 12/600

Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv

 

Beiarn kommune, 22.01.2015

Bror hemminghytt

Leder.                                                        Fullstendig saksliste (PDF)      Møteprotokoll