Møte i plan- og ressursutvalget 4. juni 2014

Referater

Delegerte vedtak

16/14 121787 Fellingstillatelse elg Eggesvik/Sandmo/Sørvik

17/14 14/193 Fellingstillatelser elg 2014 - Sandvik, Nordland, Øynes, Agnes

18/14 14/3 19 Nedre Beiarn bestandsplanområde - søknad om godkjenning av bestandsplan for elg og tildeling av fellingstillatelser for perioden 2014 -2016.

19/14 14/291 Magne Sivertsen - søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte

20/14 14/283 Thor-JanBreimo - søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - transport a v materialer og utstyr til løpende vedlikehold av hytte ved Stivatnan

21/14 14/230 Roald Konradsen - søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - funksjonshemming

22/14 14/270 ArnulfNnavjord - søknad om dispensasjon motorferdsel - funksjonshemming

23/14 14/269 Ellen Aspmo - søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - funksjonshemming

24/14 14/234 Odd Arve Horsdal - søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - transport av matrialer og utstyr til hytte ved Stivatnan

25/14 14/249 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelser. Gnr. 19/21

26/14 12/124 Kommuneplan ens samfunnsdel - saksdokumenter ettersendes

Se hele innkallingen (PDF)