Møte plan og ressurs 24. november 2015

SAKSLISTE                             Innkalling (pdf)

Referater
Delegerte vedtak
55/15 15/601 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalg
56/15 15/330 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
57/15 15/357 Endringer i retningslinjer for saksbehandling av motorferdsel i Beiarn kommune
58/15 15/524 Motorferdsel i utmark - Transport av åte med snøscooter for jakt på jerv - Arne og Arnfinn Skoglund
59/15 15/588 Motorferdsel i utmark § 6 - Roald og Tore Kvæl
60/15 15/266 Leiekjøring 2016 - 2018 - Beiarn kommune


Beiarn kommune, 18.11.2015
Ole Håkon Hemminghytt
leder

Innkalling (pdf)