Møte plan og ressursutvalget 19. august 2015

SAKSLISTE

Delegerte vedtak

47/15 15/376 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalget
48/15 15/322 Søknad om konsesjon på eiendommen 47/2 - Christian Larsen
49/15 15/277 Bygging av ny flytebrygge i Tvervik Kakvika Bryggelag

Moldjord 10.08.2015 Bror Hemminghytt Leder 

Hele innkallingen (pdf) Tilleggssak    Møteprotokoll