SAKSLISTE   Møteinnkalling   Møteprotokoll

  Møterommet på kommunehuset kl 10.00 den 23. februar


REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

1/17 17/108 GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

2/17 17/13 MØTEPLAN 2017 - PLAN OG RESSURSUTVALGET

3/17 17/18 VILTFOND FOR BEIARN

4/17 17/100 SKADEFELLING - ELG

5/17 16/1229 MOTORFERDSEL I UTMARK BARMARK

6/17 17/22 MOTORFERDSEL I UTMARK REIDAR BERG

7/17 17/7 MOTORFERDSEL I UTMARK - FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER

8/17 16/838 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

9/17 16/346 SØKNAD OM DISPENSAS.TON - FLYTEBRYGGE GNR. 5, BNR. 2 TORUNN KONRADSEN

10/17 16/1193 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN, GNR. 70, BNR. 1

11/17 16/1223 SØKNAD OM DISPENSASJON - MØNEHØYDE GNR. 11, BNR. 38, KOBBÁVATNET GNR 11/38

Beiarn kommune, 15.02.2017

Ole Håkon Hemminghytt

leder