Møteplan 2017

15. mars          Med orientering om rapporteringer

26. april            Årsmelding med analyse

21. juni             Finansrapport, investeringsrapport

27. september Oppstart budsjett 2018

25. oktober      Økonomi og driftsrapportering

13. desember   Budsjett 2018