15. mars          Med orientering om rapporteringer

26. april            Årsmelding med analyse

21. juni             Finansrapport, investeringsrapport

27. september Oppstart budsjett 2018

25. oktober      Økonomi og driftsrapportering

13. desember   Budsjett 2018