Driftsutvalget setter opp følgende møteplan for 2017:

19. april

14. juni

20. september

18. oktober

22. november