Plan og ressursutvalget har følgende møteplan for 2017:

- 23. februar

- 5. april

- 7. juni

- 23. august

- 4. oktober

- 22. november

 

Endringer kan komme.