Møter i rovviltnemda

Rovviltnemnda hadde møte 30. mai. Referat fra dette og tidligere møter finner du på Fylkesmannens hjemmeside