Motorferdselsløyve før sommerferien?

Da må du levere innen 20. mai.

Frist for innlevering av søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark for behandling før sommerferien settes til 20. mai.