Musikk på sykehjemmet

Pianoelever fra kulturskolen opptrådte på sykehjemmet 11. mai