Aktiviteter

Her er en oversikt over alle våre publiserte aktiviteter

Barneklubb

Barneklubb

Friskliv: Herrefotball

Friskliv: Herrefotball

Vollyballtrening

Klubbrenn Il.stormfjell

Alle som ønsker å gå på ski, er velkommen.

Friskliv: Moderne dans

Damenes aften 8. mars

Friskliv: Herrefotball

Friskliv: Herrefotball

Fiskebilen kommer

Friskliv: Moderne dans

Babytreff

Friskliv: Herrefotball

Reinhornrennet

Friskliv: Moderne dans

Barnesvømming

Friskliv: Herrefotball

Fagmøte sau

Babysvømming

Friskliv: Moderne dans

Kulturkveld