Aktiviteter

Her er en oversikt over alle våre publiserte aktiviteter

Kløvertur

50-årsmarkering for Beiarveien

I kveld markeres det at det er 50 år siden fv. 813 over Beiarfjellet ble bygget. Dette skal vi markere sammen med Beiarn kommune og Nordland fylkeskommune. Vi inviterer med dette dere til å være med!