Aktiviteter

Her er en oversikt over alle våre publiserte aktiviteter

Helsekafé med bingo

Friskliv: Moderne dans

Herrefotball

Elvelangs

Høst-Bingo

Helsekafé på BeiarVekst

Beiarn kommune i samarbeid med Frivillighetsentralen og BeiarVekst ønsker velkommen til et hyggelig treffpunkt 1 gang i uken.

Friskliv: Moderne dans

Herrefotball

AVLYST Høstkonsert med ETLA

Helsekafé på BeiarVekst

Beiarn kommune i samarbeid med Frivillighetsentralen og BeiarVekst ønsker velkommen til et hyggelig treffpunkt 1 gang i uken.

Friskliv: Moderne dans

Herrefotball

Internasjonal aften