Nye regler for bålbrenning

Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Hos Salten Brann IKS finner du informasjon om hva dette innebærer og tips til trygg bålbrenning. 

Salten Brann IKS