Nyheter

Her er en oversikt over alle våre publiserte nyheter

Kunngjøring - Kommuneplanens Arealdel 2017-2028

28. april 2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres herved at Beiarn kommunestyre i møte 15. mars 2017 i sak 2/17 vedtok ny Kommuneplanens Arealdel for Beiarn kommune 2017-2028. Vedtaket er gjort etter plan- og bygningsloven § 11-16 hvor område F37 er unntatt rettsvirkning inntil endelig avgjørelse.

Varsel om oppstart av planarbeid - Arena Beiarn

28. mars 2017

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for et næringshytteområde med tilhørende atkomst på Leiråmo i Beiarn

Til brukere av bassenget

28. april 2017

31.mai er siste dag for bruk av bassenget ved Moldjord skole.

Spennende tider

24. april 2017

Informasjonsmøte om prosjektet: Samfunnsutvikling med basis i reiseliv

Oppfordring til deltagelse i Sykle til jobben 2017

Oppfordring til deltagelse i Sykle til jobben 2017

11. april 2017

Nordland fylkeskommune dekker deltakeravgift for alle innbyggere i Nordland!

Ferieklubben 2017

04. april 2017

Skolerute 2017/2018

31. mars 2017

Sommerleir for barn og ungdom

29. mars 2017

Nytt tidspunkt for damesvømming

16. mars 2017

Gebyrregulativ 2017

24. mars 2017

Velkommen til fagmøte om sau

21. mars 2017

Kommunestyremøte 15. mars 2017

07. mars 2017

Kjellerstua på sykehjemmet kl 09.00

Vi vil leke!

Vi vil leke!

14. mars 2017

I dag er det Barnehagedagen!

Styrkerommet er åpnet igjen

Styrkerommet er åpnet igjen

14. mars 2017

Gikk du glipp av møtet om skolestruktur?

01. mars 2017

Her finner du presentasjonene som ble vist på lerretet.

Kommunestyremøte 15. mars 2017

07. mars 2017

Styrkerommet åpner igjen 13. mars

06. mars 2017

Formannskapsmøte 8. mars

03. mars 2017

Demensteamet har skiftet navn

03. mars 2017

Har du forslag til kandidater til Kulturprisen 2017?

24. februar 2017