Ordførere i Beiarn
  Lars Hansen Næss 1853-1858
1863-1866
1869-1870
  Wilhelm Anton Feght 1859-1861
  Eiler Rosenvinge Kaurin 1867-1868
  Gustav Sophus Janke 1871-1877
  Ole Andreas Anderssen 1878-1886
  Christian Angell Pedersen Storjord 1887-1896
1903-1906
  Jørgen Blydt Mowinckel 1897-1900
  Lorents Rasch 1901-1902
  Halfdan Johannessen Osbak 1907-1908
  Johan Christoffersen 1909-1916
1926-1928
  Arne Pedersen Øines 1917-1925
  Edvard Nilsen 1929-1934
  Julius J. Einan 1935-1941
1945-1955
  Sverre Gloppen,oppnevnt under okkupasjonen 1941-1945
  Haakon Innset 1956-1957
  Karl Leithe 1958-1967
  Erling Jakobsen 1968-1971
  Osvald Tollåli 1972-1983
  Arne Larsen 1983-1990
  Paul Eggesvik 1991-1998
  Frigg-Ottar Os 1999-2010
  Monika Sande 2011-