Personalpolitisk plan

 

Trykk på overskriften for å åpne de forskjellige kapitlene.

I alle dokumentene kan du trykke på overskriftene i innholdsfortegnesen for å åpne det aktuelle

kapittelet.

arbeidsregl.png ferie.png
permisjon.png oppfoelging_sykemeding.png
reglement.png ia_plan.png