Plan og ressursutvalget 25. mars 2015

Saksliste         Fullstendig saksliste   Møteprotokoll

Utvalgsmedlemmene møter kl. 10.00 på Storjord.

Referater

Administrasjonen stiller for å orientere om status i saken om ny kommunestruktur.

Delegerte vedtak

10/15 15/152 Godkjenning av protokoll - plan og ressursutvalget

11/15 12/452 Kommuneplanens arealdel 2015-2026 møte med Fylkesmannen

12/15 14/128 Oppsetting av gjeterbu med tomt Steinar Pedersen

13/15 14/255 Fradeling av hyttetomter Geir Hansen

14/15 14/448 Klage - dispensasjon etter plan og bygningsloven gnr. 18, bnr.12

15/15 12/880 Tilbud om overtakelse av forvaltningsansvaret for verneområder i Beiarn

16/15 14/639 Motorferdsel i utmark - barmark – Simon / Børge Engholm

17/15 15/23 Motorferdsel i utmark - barmark – Liv Brit Pedersen

18/15 15/46 Motorferdsel i utmark - snøskuter - Freddy Olsen - Restaurering av gjeterhytte

19/15 15/75 Motorferdsel i utmark - barmark - Kurt Jacobsen

20/15 15/76 Motorferdsel i utmark - barmark - Harry Pettersen

21/15 15/91 Motorferdsel i utmark - barmark - Leif Sandm /John Krstian Sandmo

22/15 15/137 Motorferdsel i utmark - barmark - Kjell Arne Larsen

23/15 15/140 Motorferdsel i utmark - barmark - Arnt E. Pedersen

24/15 15/140 Motorferdsel i utmark - barmark - Arnt E. Pederse / Lise Knudsen

25/15 14/619 Motorferdsel i utmark - barmark - Oddbjørg Sandmo

26/15 15/47 Motorferdsel i utmark Terje Solhaug

27/15 15/141 Motorferdsel i utmark - barmark - Trond Tidemann

Beiarn kommune, 19.03.2015.

Bror hemminghytt

Leder.

Fullstendig saksliste    Møteprotokoll