Plan og ressursutvalgsmøte 22.november 2017

SAKSLISTE   Møteinnkalling     Møteprotokoll

Budsjettet presenteres i fellesmøte med Driftsutvalget kL. 09.00.

Tematime: Motorferdsel.

Referater

Delegerte vedtak

41/17 17/686 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalget

42/17 17/544 Søknad dispensaskon motorferdsel i utmark - Barmark

43/17 17/600 Søknad dispensaskon motorferdsel i utmark

44/17 16/480 Reguleringsplan næringshytte med atkomst på Leiråmo.Andre gangs behandling

45/17 17/388 Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Beiarn kommune, 16.11.2017

Ole Håkon Hemminghyt

leder