Plan og ressursutvalgsmøte 24. august 2016

SAKSLISTE     Møteinnkalling           Konsekvensutredning med ROS-analyse    Møteprotokoll

 

Plan og ressursutvalet skal befare skogsveier/mulige kjøretraseer onsdag 24. august. Oppmøte ved kommunehuset kl. 09.00, felles transport herfra. Ta med klær /fottøy i forhold ti det aktuelle været.

Referater
Delegerte vedtak
58/16 16/838 Kommuneplanens arealdel 
59/16 16/780 Motorferdsel i utmark - Barmark - Leiekjøring - Karsten Hermann Steen 
60/16 16/751 Søknad om dispensasjon motorferdsel - Barmark - Wenche Eiring 
61/16 16/801 Motorferdsel i utmark - Barmark - Jorunn og John Laastad AD
62/16 16/654 Motorferdsel i utmark - Barmark - Geir Ove Steen
63/16 16/683 Søknad om konsesjon Geir Olsen
64/16 16/725 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 61 Bnr 1 OG 2 - Olaf Bjørnsti
65/16 16/661 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 50110 - Vigdis og Ivar Skjelstad

Beiarn kommune, 18.08.2016
Ole Håkon Hemminghytt,  Leder.

Møteinnkalling           Konsekvensutredning med ROS-analyse   Møteprotokoll