Plan og ressursutvalgsmøte 27. august 2014

SAKSLISTE

Referater


Delegerte vedtak


28/14 14/378
Tove Julie Kjellså - Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - barmark


29/14 14/430
Gunnar Skoglund - søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - barmark


30/14 13/528
Uulovlighetsoppfølging Brønnvikvatnet


Beiarn kommune, 20.08.14
Bror Hemminghytt
Leder

Les hele innkallingen her   
Møteprotokoll