SAKSLISTE      Møteinnkalling      Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

38/17 17/565 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalget

39/17 17/277 Søknad om dispensasjon for naust på Nordland GNR. 7/1

40/17 17/487 Dispensasjon - Bygging av driftsbygning på 16/10 Morten og Trine Stolpen

Beiarn kommune, 28092017

Ole Håkon Hemminghytt Leder