SAKSLISTE      Møteinnkalling   Tilleggsdokumenter     Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

16/17 17/343 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalget

17/17 17/329 Innføring av fjelloven

18/17 17/44 Søknad om båthavn - Tarnes

 19/17 17/344 Dispensasjon for utvidelse av flytebrygge Tvervik - saksdokumenter ettersendes.

20/17 17/56 Søknad om kjøp av tilleggsareal GNR 16 BNR 86

16/86 21/17 17/211 Salg/leie av tomt - Nye Beiarn Turistsente ,Tollå

22/17 17/277 Søknad om dispensasjon for naust på Nordland GNR. 711- saksdokumenter ettersendes.

23/17 17/318 Søknad om kjøp av nabotomt - Tollånes - saksdokumenter ettersendes.

24/17 17/288 Dispensasjon fradeling til Eskil Berntsen

25/17 17/312 Dispensasjon hytte Savjorddalen Bjørn Savstad

 26/1 7 17/181 Motorferdsel i utmark Rita Lund

27/17 17/218 Motorferdsel i utmark Ellen Aspmo

28/17 17/227 Motorferdsel i utmark - Barmark

29/17 17/232 Motorferdsel i utmark - Barmark

30/17 17/273 Motorferdsel med ATV til Birkeli Inge Lars Birkeli

31/17 17/330 Motorferdsel i utmark Gustav Kjellså

 

Beiarn kommune 31.05.2017

Ole Håkon Hemminghytt leder