Pressemelding fra COOP

Styret i Coop Beiarn og Misvær SA arrangerer medlemsmøte i slutten av januar 2017. Etter den siste tids uro og mange spekulasjoner om hva som skjer med butikkene i Beiarn vil vi invitere til informasjons- og dialogmøte med våre medlemmer og eiere for å danne grunnlag til å stake ut kursen for et fortsatt robust Coop i Beiarn og Misvær i framtida.

Nedgang i folketall er ikke bare en kommunal utfordring, det gir også utslag i at også vi i Coop må tenke nøye gjennom hvordan vi på en god måte skal møte framtida.

 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å møte opp på medlemsmøtet. Tid og sted vil bli annonsert på oppslag i butikkene, på Beiarn kommunes hjemmeside og via Facebooksidene våre.

 

Samtidig ønsker vi alle medlemmer og kunder velkommen til julehandel i våre butikker, og en riktig god jul!

 

Med vennlig hilsen

Coop Beiarn og Misvær SA