Program 17. mai

17. maikomiteen ønsker velkommen til 200 års feiring av Norges Grunnlov. Årets feiring er lagt til Moldjord skole

17mai
17mai

Kl.08.00 Flaggheising ved kommunehuset (Tempo spiller)

Ca.kl.08.45 Tempo Spiller i boligfeltet på Tollå

Ca.kl.09.15 Tempo spiller i boligfeltet på Storjord

Ca.kl. 09.45 Tempo spiller i boligfeltet i Holmen

Kl. 11.00 Gudstjeneste V / Lise S Trones

kl. 12.00-12.45 konsert og bildeforedrag om Fridthjov Anderssen i Beiarn kirke V/ Mikael Rønnberg og Sveinar Aase.

Kl.12.50 Kransenedleggelse ved Beiarn Kirke

Kl. 13.00 Avgang borgertog (Oppmøte ved Beiarn kirke)

Kl. 13.30 Ankomst sykestua (Tempo spiller)

Kl. 13.45 Retur til Moldjord skole

Kl. 14.15 Ankomst Moldjord skole

  • Leder i 17.mai komitéen ønsker alle velkommen
  • Tempo spiller
  • Felles sang (Tempo, mannskor og KORinteran)
  • Sang og dans (elever Moldjord og Trones skole)
  • Tale for dagen
  • Mannskoret synger
  • Leker og aktivitet ute
  • Det blir åpent hus i Klokkergården i forbindelse med markeringen av F. Anderssen.
    Vandreutstillingen om F. Anderssen skal settes opp enten i Klokkergården eller på scenen.

Vi har salg av: Pølser, brus, is, lapskaus, kaffe og kaker

Det blir arrangert lotteri!

Kl 17. Gudstjeneste Beiarn sykehjem, med Beiarn mannskor

 

Togoppstilling

Ordfører

FLAGGBORG

TEMPO HORNMUSIKKFORENING

BARNEHAGE

Avdeling Trones

Avdeling Moldjord

GRUNNSKOLEN

Fane: Trones skole

Fane: Moldjord skole

1.trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7.trinn

8.trinn

9.trinn

10.trinn

BEIARN MANNSKOR

ØVRIGE DELTAKERE