Prosjektstilling teknisk avdeling 100 % (4 år)

Beiarn kommune tilbyr spennende prosjektstilling.

 

Beiarn kommune satser offensivt i forhold til å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, bosetting og tilreisende. I denne sammenheng skal det gjennomføres flere investeringstiltak de nærmeste årene, og Beiarn kommune utlyser 100 % prosjektstilling for å lede og gjennomføre disse prosjektene.

 

Stillingen er plassert i nyopprettet avdeling for teknisk, plan, landbruk og miljø.

Beiarn kommune ønsker en tydelig og engasjert person til denne stillingen.

 

Den som blir ansatt får myndighet og ansvar på følgende områder:

 

 • Gjennomføring av kommunale investeringsprosjekt innenfor bygg, vannforsyning m.v.
 • Det må også påregnes andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde.

   

  Ønskede kvalifikasjoner:

 • God erfaring fra planlegging, ledelse og gjennomføring av byggeprosjekter.
 • Relevant utdanning og praksis innenfor bygge- og anleggsområdet. Høyere utdannelse vil bli vektlagt.
 • Faglig trygghet og integritet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode datakunnskaper.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som evne til samarbeid, vilje til å lære, og systematisk og målrettet arbeid.

   

  Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • I en offensiv kommune som vil satse.
 • Engasjerte medarbeidere og et stimulerende arbeidsmiljø  
 • Lønn etter avtale

   

  Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

  Kommunen vil være behjelpelig med å skaffe bolig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kontakt for opplysninger om stillingen er Kommunalleder Frank Movik, tlf.: 992 49 598 eller Personalkonsulent Nina Brulhart tlf.: 75 56 91 12.

   

  Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

  Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i kommunens pensjonsordninger.

 

Søknadsfrist: 1. desember 2017

Søk elektronisk via vårt søknadsskjema for ledige stillinger.