Resultat fra valg i Beiarn 2015

Kommune- og fylkestingsvalget i Beiarn er nå godkjent av valgstyret. På kommunevalget ble det avgitt 639 stemmer, hvilket gir en valgdeltakelse på 73 %. På fylkestingsvalget stemte 508. Faste medlemmer til Beiarn kommunestyre i perioden høst 2015 - 2019 vil bestå av 8 damer og 7 menn. Arbeiderpartiet får 6 representanter, Senterpartiet får 5 representanter og Beiarn Bygdeliste får 4 representanter.

Beiarn Arbeiderparti kom inn med følgende representanter:

Håkon A.N. Sæther, Linda T. Moen, Ole H. Hemminghytt,  Helge Osbak, Linda Larsen og Merethe Selfors. 

Vara i rekkefølge er: Gisela Engholm, Kjell Sandmo, Arne Larsen, Monica Slåttkjær, Rita Olsen,  Iselin S. M. Sæther, Jan Helge Einan, Morten Hammer og Terje Solhaug

Senterpartiet kom inn med følgende representanter:    

Monika Sande, Andrè Kristoffersen, Rune Jørgensen, Audgar Carlsen og Marit Moldjord.

Vara i rekkefølge er:  Øyvind Sande, Tom Forstun Antonsen, Ellinor Mikalsen, Hilde A Rasch-Olsen, Trude Nystad, Bjørn Vilhelmsen, Tommy Rasch og Bernt J. Steensen

Beiarn Bygdeliste kom inn med følgende representanter:

Bjørnar Brændmo, Gudbjørg Navjord, Tone K Helbostad og Julie B. Kristensen

Vara i rekkefølge er: Tore Nyvold, Torbjørn Grimstad, Jørgen Storhaug, Frank E Vilhelmsen, Inger G. Johansen, Marit Trones og Marius Christensen Aspmo.

Det konstituerende møte i dette kommunestyret er satt til 7. oktober. Der skal man formelt velge Formannskap og ordfører samt øvrige faste utvalg.

Administrasjonen takker spesielt til de politikerne som nå trer ut av kommunestyret. Flere etter virkelig mange års innsats for lokaldemokratiet. Alle nye ønskes velkommen og det samlede politiske apparatet ønskes lykke til med forhandlinger om posisjoner og med forestående valgperiode.