Samfunnssalen - søknad om øvelse/treningstider høst 2017 / vår 2018

Søknadsfrist: 8. september Salen kan leies alle hverdager fra kl. 16.00, og lørdag og søndag.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om regler/retningslinjer for bruk av salen til hver enkelt leietaker.
Leien opphører ved skoleslutt våren 2018.

Søknad sendes: Beiarn kommune, Servicetorget

post@beiarn.kommune.no